dijous, 9 de setembre de 2010

Sapiència

-Jo sé 22 coses, ai no, 23 coses.

Potser la darrera és que sap que sap, tinc una filla que és un geni!

1 comentari: