divendres, 14 d’agost del 2009

En la feina

Joan: què fas?
Sara: estic pensant.
Joan: i en què penses?
Sara: en la feina.


Sara: em dintres a l'aigua?


Gemma: què li comprem a la cosineta, per al seu pis nou?
Sara: una porta!